Samenwerking verbeteren

De samenwerking verbeteren binnen jouw bedrijf, heb jij daar wel eens aandacht aan geschonken? Grote kans dat dit niet het geval is, want het is iets dat vele bedrijven over het hoofd zien. Zij nemen mensen aan die geschikt zijn voor een bepaalde functie, maar houden vaak geen rekening met de manier waarop zij in het team zullen functioneren, of zij wel passen bij de andere collega’s. Net zoals met voetbal het geval is dat de elf beste spelers niet per definitie het beste elftal maken, geldt dit ook voor andere groepen mensen. Het is dus aan te raden om aandacht te besteden aan de samenwerking verbeteren, aan hoe verschillende mensen samen een zo goed mogelijk team vormen en zo met elkaar op de best mogelijke manier presteren. Dit alles om niet alleen meer resultaat uit jouw onderneming te behalen, maar ook om het beste uit mensen zelf te halen en hen de kans te geven de beste versie van zichzelf te zijn en alle talenten zoveel mogelijk in te zetten en te benutten. Op die manier levert de samenwerking verbeteren voor alle partijen dus wat op en dat is erg belangrijk.

Wanneer is samenwerking verbeteren nodig?

Wanneer is het nu nodig om aan de slag te gaan met de samenwerking verbeteren? Dit is nodig als jij merkt dat er eigenlijk niet meer echt gewerkt wordt als een team, maar dat er als het ware verschillende eilandjes ontstaan. Ieder werkt op zijn eigen eilandje en soms zijn er nog wel connecties tussen twee of drie collega’s, maar niet echt meer met de rest. Dat is ook vaak het moment waarop mensen het overkoepelende bedrijfsdoel uit het oog verliezen, want hier in je eentje mee bezig zijn is immers niet te doen. Werknemers zitten als het ware de dag uit, doen wat ze moeten doen, maar meer ook niet. Als jij dit constateert, dan is de samenwerking verbeteren dus echt noodzakelijk. Als er beter wordt samengewerkt, dan heeft dit een positief effect op:

  • focus en slagvaardigheid
  • betrokkenheid
  • productiviteit

Het is voor het personeel prettiger werken als dit gerealiseerd wordt, omdat er dan ook echt vooruitgang zichtbaar zal zijn. Tegelijkertijd is het voor jou als werkgever ook fijn als er mogelijkheden zijn de samenwerking te verbeteren, omdat de kans groot is dat hiermee je omzet en ook je winst hoger worden. Een win-win situatie dus!

Trainingen en advies

Maar hoe pak je dat nu aan, de samenwerking verbeteren? In veel gevallen ligt het probleem in een gebrekkige communicatie en verkeerde verwachtingspatronen ten opzichte van elkaar. Het is dan ook aan te raden om met elkaar trainingen op dit gebied te volgen. Dit kan bijvoorbeeld verzorgd worden door Bixxs, specialist op het gebied van innovatief HR management. Er wordt dan gewerkt aan het echt luisteren naar elkaar, begrip voor elkaar krijgen en inzichten opdoen. Hier kan Bixxs meerdaagse trainingen voor verzorgen, maar ook een teamtraject behoort tot de mogelijkheden. Op Bixxs.nl kun je lezen wat voor mogelijkheden zij bieden op het gebied van de samenwerking verbeteren en welk effect dit op jouw team en op jouw bedrijf kan hebben. Belangrijk om te onthouden is dat je eigenlijk niet vroeg genoeg hiermee kunt beginnen, wacht niet tot het moment dat echt het hele team uit elkaar gevallen is, maar ga proactief te werk en zorg ervoor dat grote problemen voorkomen worden. Bixxs kan jou ook adviseren over hoe je dit het best aan kunt pakken, welke mogelijkheden je hier allemaal voor hebt. Wil jij dus ook de samenwerking verbeteren binnen jouw groep werknemers? Dan is Bixxs daarvoor dus het aangewezen adres.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn