De advocaat in Hengelo voor jou?

Een advocaat geeft advies, een advocaat bemiddelt. Een advocaat onderhandelt en procedeert als het nodig is over juridische zaken. Hij doet veel, onder meer het behartigen van uw belangen. In veel gevallen zal hij namens u contact onderhouden met de tegenpartij. Wat doet de advocaat nog meer en wat doet de advocaat in Hengelo dan bijvoorbeeld? Vaak wordt gedacht dat zij alleen gerechtelijke procedures voren. Dat is niet waar. Lees het hieronder! 

Wat doet een advocaat voor werk? 

Zoals genoemd, vaak wordt onterecht gedacht dat dergelijke beroepsgroepen alleen maar gerechtelijke procedures voeren. Niets is minder waar: in de praktijk is het zelfs zo dat ze een heleboel andere taken ook vervullen. Denk ook eens aan de volgende dingen:

  • Ontslagkwesties
  • Echtscheidingen
  • Letselschadezaken
  • Burenruzies

Noem het maar op en de advocaat in Hengelo kan zich ermee bezig houden, het is dus niet zomaar een beroep! Je moet er veel voor doen en vooral eel voor studeren. Veel juridische geschillen worden uiteindelijk opgelost doordat beide partijen met behulp van advocaten en eventueel andere partijen een bepaalde regeling treffen die zal worden vastgelegd in een overeenkomst. In een aantal gevallen zal het zo zijn dat er een inhoudelijke gerechtelijke procedure zal moeten worden gevoerd, maar dat is in de praktijk lang niet altijd het geval en dat hoeft dus ook niet zo te zijn. Overigens zijn alle mannen en vrouwen die dit beroep uitoefenen verplicht om lid te worden en te blijven van de NOVA, de Nederlandse Orde van Advocaten, zij moeten zich dus ook aan een aantal beroepsregels houden. In de Advocatenwet staan dan ook een heleboel regels waar ze zich aan moeten houden, we gaan deze regels stap voor stap uitwerken, zodat het duidelijk is wat de advocaat precies doet. Partijdigheid is de regel, deskundigheid is wel gewenst, alsmede vertrouwelijkheid en denk ook aan het geheim houden van veel zaken. Hoe werkt dit precies uit en hoe doet een advocaat in Hengelo dit?

De advocaat in Hengelo: hoe gaat hij te werk?

De advocaat in Hengelo – hoe moet hij te werk gaan? De advocaat in Hengelo moet zich dus houden aan de eisen van partijdigheid, van deskundigheid alsmede van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ten aanzien van het eerste punt het volgende. Een advocaat zal per definitie partijdig zijn, hij behartigt immers de belangen van u en uw mensen en niet die van de tegenpartij, dat zou natuurlijk raar zijn. Maar denk wel aan de situatie dat er een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek van toepassing is. Als die situatie zich voordoet kan het zo zijn dat de advocaat de belangen van beide partijen moet bekijken. Op het gebied van de deskundigheid het volgende. Alle advocaten in Nederland moeten dus met succes een rechtenstudie hebben afgerond, waarna ook een aanvullende opleiding van drie jaren zal volgen als advocaat-stagiaire. Onder andere advocaten met meer ervaring zijn nooit uitgeleerd. Bovendien zal de advocaat in Hengelo zich jaarlijks moeten laten bijscholen, dat is een verplichting. Niet alleen voor de advocaat in Hengelo, dat geldt voor iedere advocaat. Hij moet tevens verplicht vertrouwelijk omgaan met alle informatie die hem wordt gegeven. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn